14 April 2024

Obama's Uitdaging

In zijn boek¬†“Obama’s Challenge” analyseert Robert Kuttner de economische crisis en de kracht van een op verandering gericht presidentschap vanuit een links perspectief.
de interessantste paragrafen hebben betrekking op Community, Government and self-reliance (blz 182) en de slotparagraaf ¬†“Tha audacity of democratic Citizenship”(blz 195) omdat hij daarin het perspectief vanuit de burger, van onderop aanstipt. Daar moeten uiteindelijk de oplossingen vandaan komen.

Jammer dat hij er het op zich lezenswaardig, maar anlytisch gericht boek mee eindigt in plaats van ermee te beginnen. Zou hij met een deel 2 voor oplossingen komen of laat hij dat aan het lef van Obama over?

Speak Your Mind