18 July 2024

Gegevensstromen voor de betere stad

Technologie wordt ingezet om steden te helpen bij trend-spotting en… Volgens Steve Lohr komt er met de crisis ook een hoop creativiteit los om op een andere manier overheidsdiensten te verlenen.
Het verzamelen van gegevens om de nu eenmaal bestaande gegevensverzameling in stand te houden is niet het spel waar het om gaat volgens de burgemeester van New York, Michael Bloomberg.
hij wil de gegevens nadrukkelijker gaan gebruiken.

Het beroemde 311-initiatief is vorig jaar als call center uitgebreid met web-services. de 50000 telefoontjes per dag worden geanalyseerd teneinde de prestaties te verbeteren.
Net als bij Toyota moeten telekens herhaalde stap-voor-stap-verbeteringen op de werkvloer leiden tot een grotere verbetreing van kwaliteit en prduktiviteit.
maar toch heeft deĀ techPresident scherp itgelegd dat de “connected city”van Bloomberg nog steeds een kwestie is van E-government en niet van We.Government.
als wij ook een nieuwe trend mogen signaleren: de heilloze loskoppeling van diensteverlening en democratie loopt op z’n laatste benen en de goede oude beleidscyclus komt terug.